IKEA 攜手電音神團 Swedish House Mafia,為音樂人打造 OBEGRÄNSAD 聯乘系列

IKEA 宣佈推出與瑞典電音神團 Swedish House Mafia 的聯名系列商品「OBEGRÄNSAD … 閱讀全文 IKEA 攜手電音神團 Swedish House Mafia,為音樂人打造 OBEGRÄNSAD 聯乘系列